cenník

AKTUÁLNE ŽIAĽ NEMÁME KAPACITU PRIJÍMAŤ NOVÝCH KLIENTOV DO PSYCHOTERAPEUTICKEJ STAROSTLIVOSTI. VĎAKA ZA POCHOPENIE.

V PRÍPADE UVOĽNENIA KAPACÍT O TOM BUDEME INFORMOVAŤ NA STRÁNKE.

Ambulancia nemá uzatvorené zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami, výkony hradí klient.

cenník platný od 1.11.2021

  • individuálna psychoterapia/konzultácia (1 sedenie – 50 min.):  50€
  • párová psychoterapia/konzultácia (1 sedenie – 90 min.): 75€
  • cvičná psychoterapia (pre frekventantov a absolventov psychoterapeutického výcviku, 1 sedenie – 50 min.): 40
  • supervízia (1 sedenie – 50 min.): 40€  
  • psychodiagnostika (1 hod.): od 40€
  • psychologické vyšetrenie žiadateľa o držanie a nosenie strelnej zbrane: 100€         (profesionálni vojaci, policajti, skupiny žiadateľov – cena so zľavou)

  • psychodiagnostické vyšetrenie s posudkom: 150€

 

Cenník konzultácií na pracovisku v Piešťanoch (nejedná sa o indikovanú zdravotnú starostlivosť):

  • individuálna (50 min.):  40€
  • supervízna, cvičná (50 min.): 40
  • partnerská (90 min.): 60€

… ak by ste potrebovali už dohodnutý termín zrušiť alebo presunúť, je potrebné urobiť to telefonicky aspoň 24 hodín pred začiatkom. V opačnom prípade musí byť dohodnutý termín zaplatený plnou sumou (s výnimkou mimoriadnych situácií).

 

… ostatné služby v závislosti od rozsahu a vzájomnej dohody

 … objednáva sa vopred na presný termín telefonicky alebo e-mailom. Stretnutie začína presne v dohodnutom čase, nečakáte, v prípade omeškania sa čas neposúva.

… v prípade akútnej potreby psychologickej či psychoterapeutickej pomoci sa budeme snažiť nájsť aj také riešenie, aby nedostatok peňazí nebol prekážkou poskytnutia pomoci.