cenník

AKTUÁLNE ŽIAĽ NEMÁME KAPACITU PRIJÍMAŤ NOVÝCH KLIENTOV DO PSYCHOTERAPEUTICKEJ STAROSTLIVOSTI. VĎAKA ZA POCHOPENIE.

V PRÍPADE UVOĽNENIA KAPACÍT O TOM BUDEME INFORMOVAŤ NA STRÁNKE.

Aktuálne poskytujeme služby mimo rozsahu zdravotnej starostlivosti, výkony hradí klient.

cenník platný od 1.1.2024

  • individuálna psychoterapia/konzultácia (50 min.):  60€
  • párová psychoterapia/konzultácia (90 min.): 90
  • cvičná psychoterapia (pre frekventantov a absolventov psychoterapeutického výcviku, 50 min.) / supervízia (50 min.): 50€

Cenník konzultácií na pracovisku v Piešťanoch (nejedná sa o indikovanú zdravotnú starostlivosť):

  • individuálna – dospelí (50 min.):  60€
  • individuálna – deti (50 min.): 40€

… ak by ste potrebovali už dohodnutý termín zrušiť alebo presunúť, je potrebné urobiť to telefonicky aspoň 48 hodín pred začiatkom. V opačnom prípade musí byť dohodnutý termín zaplatený plnou sumou (s výnimkou mimoriadnych situácií).

 

… ostatné služby v závislosti od rozsahu a vzájomnej dohody

 … objednáva sa vopred na presný termín telefonicky alebo e-mailom. Stretnutie začína presne v dohodnutom čase, nečakáte, v prípade meškania sa čas neposúva.

… v prípade akútnej potreby psychologickej či psychoterapeutickej pomoci sa budeme snažiť nájsť aj také riešenie, aby nedostatok peňazí nebol prekážkou poskytnutia pomoci.