psychopoint_logo

úvod

AKTUÁLNE ŽIAĽ NEMÁME KAPACITU PRIJÍMAŤ NOVÝCH KLIENTOV DO PSYCHOTERAPEUTICKEJ STAROSTLIVOSTI. VĎAKA ZA POCHOPENIE.

V PRÍPADE UVOĽNENIA KAPACÍT O TOM BUDEME INFORMOVAŤ NA STRÁNKE.

Pracoviská:

Bratislava, Karpatská 15 – Psychologická ambulancia

Piešťany, Teplická 58

Psychologická ambulancia so zameraním na:

  • klinickú psychológiu
  • pracovnú a organizačnú psychológiu
  • psychoterapiu

Poskytujeme komplexné psychologické služby s dôrazom na profesionálny a diskrétny prístup. Snažíme sa, aby sme potrebné služby a výkony realizovali čo najskôr, vždy v presne dohodnutom čase, bez čakania. Psychologická starostlivosť je zameraná na dospelú klientelu, ale aj na deti a dospievajúcich.

Pre strelcov, poľovníkov a ostatných držiteľov zbraní a streliva vykonávame potrebné psychologické vyšetrenie žiadateľa o držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva (tzv. “psychotesty na zbrojný preukaz”).

V oblasti pracovnej psychológie zabezpečujeme riešenia pre firmy a organizácie, vždy individuálne prispôsobené konkrétnym podmienkam a požiadavkám – predovšetkým participáciu na procesoch výberu zamestnancov, posúdenia pracovnej psychickej spôsobilosti, vzdelávaciu činnosť.