o nás

 

Mgr. Rastislav Bílik, psychológ, psychoterapeut

pr2

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

  • klinická psychológia
  • pracovná a organizačná psychológia
  • psychoterapia

kontakt: 0905 70 00 55

Mgr. Erika Bíliková, psychologička, psychoterapeutka

profilovka

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

  • klinická psychológia
  • psychoterapia

Venujem sa najmä  psychoterapeutickej práci a poradenstvu s deťmi a rodičmi, ale i s dospelými klientmi, psychodiagnostike detí. (viac…)

kontakt: 0905 96 19 08

 

…odkazy na zápis v zoznamoch:

Zoznam psychoterapeutov SR
Zoznam cvičných terapeutov za Gestalt psychoterapiu
Zoznam vydaných licencií SKP