o nás

… odborný zástupca spoločnosti:

Mgr. Rastislav Bílik, psychológ

pr2

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

  • klinická psychológia
  • pracovná a organizačná psychológia
  • psychoterapia

Zameriavam sa najmä na psychoterapeutickú prácu s dospelými, psychologickú diagnostiku (vyšetrenia psychickej spôsobilosti, psychických funkcií a stavov, psychologické výbery zamestnancov a pod.) a na psychologické intervencie pre firmy a organizácie (vzdelávanie, tréningy, sebarozvojové programy, optimalizácia výkonu a vyváženie pracovnej a životnej spokojnosti). (viac…)

kontakt: 0905 70 00 55

Mgr. Erika Bíliková, psychologička

profilovka

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

  • klinická psychológia
  • psychoterapia

Venujem sa najmä  psychoterapeutickej práci a poradenstvu s deťmi a rodičmi, ale i s dospelými klientmi, psychodiagnostike detí. (viac…)

kontakt: 0905 96 19 08

 

…odkazy na zápis v zoznamoch:

Zoznam psychoterapeutov SR
Zoznam cvičných terapeutov za Gestalt psychoterapiu
Zoznam vydaných licencií SKP