Odkaz

klinická  psychologička a psychoterapeutka

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

 • klinická psychológia – 2009 ukončené špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite
 • psychoterapia -  r. 2008 zápis do Zoznamu psychoterapeutov

DSC01486 (2)

PRAX:

 • V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na Trnavskej Univerzite
 • Od skončenia vysokej školy do r. 2006 som  pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s deťmi rôzneho veku, so širokou škálou problémov, s rodičmi, učiteľmi a to formou individuálnej aj skupinovej psychoterapie, realizovala som tábory pre deti s poruchami správania
 • Veľmi prínosnou a obohacujúcou bola pre mňa  práca na psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári v období 2006 -2008, kde som sa venovala psychodiagnostike, individuálnej a skupinovej psychoterapii s dospelými klientmi
 • Ďalšie roky som pracovala  na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, kde moja práca spočívala vo vzdelávaní operátorov a  lekárov na linke 155, v krízovej intervencii a v osobnostnom a profesnom rozvoji zamestnancov formou koučingov

Od roku 2015 sa v súkromnej  praxi venujem psychoterapii detí, adolescentov,  psychoterapii dospelých, párovej terapii

Od roku 2019 som  v tréningovom tíme v Dialógu – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii

Od roku 2021 som súčasťou tímu v SIPE – Slovenský psychotraumatologicý inštitút

Výcviky  a Ďalšie vzdelávanie:

 • 1999-2000 –   výcvik v Relaxačno -symbolickej psychoterapii
 • 2000-2004 -  Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii
 • 2007- Absolvovanie skúšky z psychoterapie podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu
 • 2006 -2010 -  supervízne workshopy – Jay Levin
 • 2014 -  2015 -  postgraduálny 2-ročný výcvik s Felicia Caroll ( USA ) – Gestalt psychoterapia detí a adolecentov – IVGT Praha
 • 2013 – 2014 -  semináre v koučingu
 • 2013 – 2016 -  odborné semináre Úvod do psychoterapie detí a adolescentov – psychoanalytický prístup -  MUDr. Peter Pöthe
 • 2015 – 2016 – Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, zameraný na prácu s traumatickými zážitkami
 • 2017-2018 Výcvik EMDR s deťmi a dospievajúcimi c (Anglicko)
 • 2018 -  Výcvik EMDR – transgeneračná trauma s Helene Delucci (Švajčiarsko)
 • 2018 – 2019 -  Integrácia rodinnej terapie a EMDR práce s traumou. Michele Silvestre (Francúzsko)
 • 2021 – diagnostika a terapia komplexných disociatívnych porúch so Suzette Bonn (Holandsko)
 • 2021 . prepojenie EMDR a hrovej terapie – Annie Monaco a Ann Beckley – Forest ( USA)
 • 2022 – Európsky supervízny výcvik pre EMDR prácu s deťmi a adolescentmi

Členstvo:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Slovenský inštitút pre Psychotraumatológiu a psychoterapiu

 Rozhovory:

Rozhovor o transgenerčnej traume v podcaste Ľudskosť

O Gestalt terapii s deťmi a adolescentmi