Mgr. Erika Bíliková

klinický psychológ

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

 • klinická psychológia – 2009 ukončené špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite
 • psychoterapia -  r. 2008 zápis do Zoznamu psychoterapeutov

DSC01486 (2)

PRAX:

 • V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na Trnavskej Univerzite
 • Od skončenia Vysokej školy do r. 2006 som   pracovala v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie s deťmi rôzneho veku, so širokou škálou  problémov, s rodičmi, učiteľmi a to formou individuálnej aj skupinovej psychoterapie, realizovala som tábory pre deti s poruchami správania.
 • Veľmi prínosnou a obohacujúcou bola pre mňa  práca na psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári v období 2006 -2008, kde som sa venovala psychodiagnostike, individuálnej a skupinovej psychoterapii s dospelými klientmi.
 • Ďalšie roky som pracovala  na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, kde moja práca spočívala vo vzdelávaní operátorov a  lekárov na linke 155, v krízovej intervencii a v osobnostnom a profesnom rozvoji zamestnancov formou koučingov.

Od roku 2015 sa v súkromnej  praxi venujem psychoterapii detí, adolescentov,  psychoterapii dospelých, párovej terapii.

Výcviky  a Ďalšie vzdelávanie:

 • 1999-2000 –   výcvik v Relaxačno -symbolickej psychoterapii
 • 2000-2004 -  Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii
 • 2007 -  Absolvovanie skúšky z psychoterapie podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu
 • 2006,2007 -  supervízne workshopy – Jay Levin
 • 2014 -  2015 -  postgraduálny 2-ročný výcvik s Felicia Caroll – Gestalt psychoterapia detí a adolecentov – IVGT Praha
 • 2013 – 2014 -  semináre v koučingu
 • 2013 – 2016 -  odborné semináre Úvod do psychoterapie detí a adolescentov – psychoanalytický prístup -  MUDr. Peter Pöthe – detský psychiater a psychoterapeut.
 • 2015 – 2016 – Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, zameraný na prácu s traumatickými zážitkami
 • 2017-2018 Výcvik EMDR s deťmi a dospievajúcimi s Joan Smith
 • 2018 -  Výcvik EMDR – transgeneračná trauma s Helen de Lucii
 • 2018 -  Integrácia rodinnej terapie a EMDR práce s traumou.
 • 2014 -  doteraz – supervízia Egon Urban, rakúsky gestalt terapeut

Členstvo:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Slovenský inštitút pre Psychotraumatológiu a psychoterapiu