Mgr. Rastislav Bílik

psychológ

Získané špecializácie a certifikačné činnosti:

  • klinická psychológia
  • pracovná a organizačná psychológia
  • psychoterapia

pr2 Vyštudoval som psychológiu na Trnavskej univerzite. Od ukončenia štúdia v roku 1999 sa venujem psychologickej činnosti v pracovnej i klinickej oblasti. V rokoch 2000-2006 som absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii a bol som zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2019 som zapísaný do zoznamu EMDR terapeutov. Zúčastnil som sa mnohých kurzov a seminárov zameraných na psychologickú diagnostiku. Sústavné vzdelávanie je samozrejmou súčasťou výkonu psychologickej činnosti. Okrem dlhoročnej praxe pri využívaní štandardizovaných a overených diagnostických postupov, participujem v súčasnosti aj na výskume a vývoji nových psychodiagnostických metód. Veľký dôraz kladiem najmä na tzv. projektívne metódy, ktoré umožňujú kvalitatívne psychodiagnostické výstupy – ako v klinickej, tak aj pracovnej oblasti.

Hlavným psychoterapeutickým prístupom, s ktorým pracujem, je Gestalt terapia. Ide o prístup, ktorý pomáha nielen “liečiť”, ale aj lepšie spoznávať svoj vlastný potenciál a rozvíjať sa či už v osobnom alebo pracovnom živote. Umožňuje teda nielen zmenu, ale predovšetkým rast.

Pracujem aj EMDR prístupom zameraným na liečbu psychotraumaticky podmienených stavov a prejavov.

Vo svojej praxi sa zameriavam na psychoterapeutickú prácu s dospelými.