firmy a organizácie

Pracovná psychodiagnostika

 • posúdenie predpokladov pre výkon profesie v rámci personálnych výberov
 • posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania
 • profesijné osobnostné profily

  Služby v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie

 • participácia na procesoch výberu zamestnancov
 • aplikovanie psychoterapeutických intervencií v organizáciách
 • programy a stratégie zvyšovania psychicky zdravého pracovného prostredia a pracovných vzťahov
 • zvyšovanie životnej spokojnosti a kvality života v prepojení osobného a pracovného života

 Lektorská a tréningová činnosť

 • vzdelávacia činnosť, prednášky a workshopy zamerané na využitie psychologických poznatkov a kompetencií
 • tréningy komunikačných a sociálnych zručností, riešenia konfliktov, efektívnej spolupráce, zvládania stresu, hľadanie zdrojov motivácie
 • psychologický teambuilding
 • individuálny osobnostný a kariérny rozvoj