firmy a organizácie

Pracovná psychodiagnostika

  • posúdenie predpokladov pre výkon profesie v rámci personálnych výberov
  • posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania
  • profesijné osobnostné profily

  Služby v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie

  • participácia na procesoch výberu zamestnancov
  • aplikovanie psychoterapeutických intervencií v organizáciách
  • programy a stratégie zvyšovania psychicky zdravého pracovného prostredia a pracovných vzťahov
  • zvyšovanie životnej spokojnosti a kvality života v prepojení osobného a pracovného života

 Lektorská a tréningová činnosť

  • vzdelávacia činnosť, prednášky a workshopy zamerané na využitie psychologických poznatkov a kompetencií
  • tréningy komunikačných a sociálnych zručností, riešenia konfliktov, efektívnej spolupráce, zvládania stresu, hľadanie zdrojov motivácie
  • individuálny osobnostný a kariérny rozvoj