dospelí klienti

Individuálna psychoterapia

 • pomoc pri zvládaní náročných životných situácií
 • psychosomatické ťažkosti
 • stavy depresie, úzkosti, dlhodobé prežívanie stresu
 • prežívanie duševnej nepohody, nespokojnosti so sebou samým
 • zvyšovanie úrovne sebapoznania a osobný rozvoj
 • cvičná psychoterapia pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov
 • supervízia
 • EMDR psychoterapia traumy

 Párová psychoterapia

 • pomoc pri riešení vzťahových a partnerských problémov
 • riešenie partnerských kríz, problémov súvisiacich s rozvodom partnerov

 Psychodiagnostika (“psychotesty”)

 • psychologické vyšetrenie žiadateľa o držanie a nosenie strelnej zbrane (psychotesty na zbrojný preukaz)
 • diagnostika štruktúry osobnosti, psychických funkcií a funkčných porúch na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť lekára
 • psychodiagnostika pre účely lepšieho sebapoznania
 • posúdenie psychologických zručností a osobnostných predpokladov na výkon práce