dospelí klienti

Individuálna psychoterapia/konzultácia

  • pomoc pri zvládaní náročných životných situácií
  • psychosomatické ťažkosti
  • stavy depresie, úzkosti, dlhodobé prežívanie stresu
  • prežívanie duševnej nepohody, nespokojnosti so sebou samým
  • zvyšovanie úrovne sebapoznania a osobný rozvoj
  • cvičná psychoterapia pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov
  • supervízia
  • EMDR psychoterapia traumy

 Párová psychoterapia

  • pomoc pri riešení vzťahových a partnerských problémov
  • riešenie partnerských kríz, problémov súvisiacich s rozvodom partnerov