S čím sa na nás môžete obrátiť

 

  • psychosomatické ťažkosti – bolesti brucha, hlavy…
  • úzkostná symptomatika – detské strachy, fóbie, separačná úzkosť, obsedantné prejavy
  • depresívna symptomatika a iné emocionálne problémy
  • poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia
  • adaptačné ťažkosti, problémy v komunikácii, s rovesníkmi
  • traumatické zážitky
  • vývinové ťažkosti (u najmenších detí – problémy so spánkom, kojením, učením sa na nočník, vzdorom, zlozvykmi, enuréza – “pocikávanie sa”, problémy s vyprázdňovaním…)
  • výchovné problémy, problémy v správaní, agresivita, hyperaktivita
  • problémy v rodine, ťažkosti a zmeny v súvislosti s rozvodom rodičov
  • partnerské problémy